Fibre de celuloza si lemn de la ISOCELL AUSTRIA
Celuloza ISOCELL este un  material izolator care se fabrica in Austria, din hartie de ziar sortata. Aceasta se gaseste sub forma de panouri sau vrac. In urma uscarii bucatelelor de ziar nu apar nici un fel de reziduuri. Mediul ambiant se incarca extrem de putin la fabricare, in comparatie cu celelalte materiale izolatoare. Pentru protectia impotriva incendiului, a insectelor si soarecilor se adauga circa 20 % bor.
     Fiecare fibra poarta in ea avantajele naturale ale lemnului: durabilitate, stabilitate si calitati excelente la termoizolatie. Fibrele de lemn sau de celuloza se imbina intre ele formand un flux de strat termoizolant.
   Materialul izolator din celuloza se foloseste de peste 60 de ani mai ales in Canada si tarile Scandinave. Fibrele de celuloza se intrebuinteaza mai ales la izolarea sarpantelor , spatiilor concave dintre barnele de la acoperis, tavanul balcoanelor si peretii cu barne din lemn.
Pretul izolatiei cu celuloza :
    In cazul unei izolatii cu celuloza, costul final al operatiunii de izolatie termica si fonica a structurii este dat de urmatorii parametrii: – marimea suprafetei – fixa – calitatea izolatiei – fixa – grosimea izolatiei – variabila 10-40 cm – densitatea materialului de izolatie – variabila 40-70 kg/m3 – materiale auxiliare – variabila.
     Fiecare dintre elementele de mai sus genereaza costuri punctuale. Alegand o izolatie cu celuloza, puteti varia grosimea si densitatea stratului de celuloza si tipul foliei de bariera de vapori folosit.
  Pentru oferta personalizata va rugam trimiteti mail.
AVANTAJELE IZOLATIEI CU FIBRE DE CELULOZA ISOCELL :
     1. Economisirea energiei
     Chiar si la casele cu o buna izolatie se inregistreaza pierderi de pâna la 60 % datorita scurgerilor/ rasuflarilor din invelisul casei. Aerul rece patrunde printre rosturi si fisuri si trebuie reincalzit prin sistemul dvs. de incalzire. O izolatie etansa bine executata va ajuta sa economisiti energie si prin urmare costuri.
    2. O termoizolatie mai buna
     Rosturile din elementele de constructie exterioara deterioreaza efectul termoizolatiei in mod considerabil. Un exemplu: in cazul unui element de constructie cu dimensiunile 1x1 metru si o grosime de 14 cm care prezinta un rost continuu de doar 1 mm, valoarea U se deterioreaza de la 0,3 la 1,44 W/m2K. O izolatie completa a casei executata etans apara nu numai de frig dar si de arsita din timpul verii.
     3. Protectie impotriva apei de condens
     Apa de condens din constructie deterioreaza mai intai valoarea U. Devine insa problematic când efectul acesteia provoaca deteriorari grave ale constructiei, atunci când umiditatea nu se usuca destul de repede. Conform unei evaluari, doua treimi din toate pagubele rezultate din condens in domeniul constructiei sunt rezultatul unei etanseitati insuficiente.
     4. O calitate mai buna a aerului
     Locurile neetanse din zidaria interioara afecteaza climatul incaperilor, deoarece prin aer patrunde atât praf cât si fibre de izolatie. Etansarea peretilor cu produsele ISOCELL asigura la o aerisire corecta sau prin utilizarea aparetelor de aer conditionat o calitate buna a aerului din incaperi.
     5. Curentul de aer este interzis
     Expresia „tornada din priza” influenteaza negativ confortul unui spatiu de locuit. Aerul rece care patrunde prin locuri neetanse este mai greu si se deplaseaza din acest motiv in punctul cel mai jos din incapere, adica deasupra pardoselii. Se instaleaza un sentiment neplacut prin racirea picioarelor. in acest caz, chiar si o izolatie buna in subsol nu ajuta la nimic, daca aerul exterior patrunde prin alte fisuri.
     6. Functioneaza aparatul de aer conditionat
     Daca dispuneti de un sistem mecanic de aerisire, cladirea trebuie sa fie extrem de etansa, in caz contrar este afectata functionarea aparatelor de aer conditionat. Valoarea maxima admisa pentru patrunderea aerului este conform normelor ISO 9972 de trei ori mai mare ca la o cladire fara acest sistem de aerisire.
      7. Zgomotul ramâne afara
     Zgomotul patrunde si prin cele mai mici fisuri. Chiar daca elementele de constructie care inconjoara spatiul dispun de o buna izolatie fonica, rosturile pot contribui la ridicarea nivelului de zgomot. Cu ajutorul sistemelor de etansare ISOCELL puteti rezolva si aceasta problema iar zgomotul deranjant ramâne afara.
Cetatenii care vor dori sa se inscrie in programul „Casa verde Plus”, pentru a obtine finantarea nerambursabila de maximum 40.000 de lei pentru izolarea unei case aflate in constructie, vor trebui sa depuna la AFM un dosar de finantare constituit din urmatoarele documente:
  -  cererea de finantare;
actul de identitate al solicitantului (copie);
  -  autorizatia de construire valabila la data depunerii dosarului, insotita de instiintarile de incepere a lucrarilor catre emitentul autorizatiei si inspectoratul teritorial in constructii (copii legalizate), plus, daca este cazul, documentul din care rezulta preluarea autorizatiei de construire (copie legalizata);
ordinul de incepere a lucrarilor;
  -  extrasul de carte funciara pentru informare (privind terenul pe care se construieste casa), emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (original);
  -  extras original din proiectul tehnic (partea de arhitectura), care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, insotit de fise tehnice, agremente tehnice si certificate de conformitate pentru materialele de izolatie, tencuieli permeabile; dispozitie de santier, daca este cazul, pentru schimbarea solutiei tehnice (original), insotita de memoriu tehnic justificativ, note de renuntari, liste de cantitati suplimentare cu preturi, sectiuni si piese desenate de modificare a solutiei tehnice;
  -  certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul fiscal teritorial (original);
  -  certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala de la domiciliul solicitantului (original);
  -  certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original);
  -  o declaratie pe propria raspundere;
  -  adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extrasul de cont;
pentru imobilele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil (original);
  -  certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).
 
    In cazul izolarii unei locuinte deja existente, dosarul de inscriere va trebui sa contina urmatoarele:cererea de finantare; actul de identitate al solicitantului (copie);
  -  extrasul de carte funciara pentru informare (privind constructia), emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (original);
  -  certificatul de performanţa energetica a cladirii, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (copie legalizata);
  -  proiectul tehnic original pentru termoizolare, care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, insotit de fise tehnice, agremente tehnice si certificate de conformitate pentru materialele de izolatie, tencuieli permeabile;
  -  certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul fiscal teritorial (original sau copie legalizata);
  -  certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizata);
  -  certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizata);
  -  o declaratie pe propria raspundere;
  -  o adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extrasul de cont;
  -  pentru imobilele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil (original);
  -  certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial al Internelor (original).
 
    Dosarele de inscriere vor trebui depuse (intr-un singur exemplar, in plic sigilat) fie direct la sediul AFM, fie prin posta, cu confirmare de primire, adresa fiind Splaiul Independenţei, nr. 294, corp A, sector 6, cod postal 060031, municipiul Bucuresti. Lipsa unui document, prezentarea acestuia intr-o alta forma decât cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate vor fi egale cu respingerea dosarului de finantare.

 

Cine se va putea inscrie in „Casa verde Plus”

    Persoanele fizice se vor putea inscrie in programul guvernamental daca sunt cetateni români sau cetateni ai Uniunii Europene ori ai Spatiului Economic European si daca au domiciliul stabil in România, se arata in Ordinul MMAP nr. 2.425/2016.
    Alte conditii sunt ca solicitantii sa fie ori proprietari/coproprietari ai locuintei ce urmeaza sa fie renovata, ori proprietari ai terenului pe care-si vor implementa proiectul de izolare termica. De asemenea, conform documentului citat, celelalte conditii de participare sunt:
  -  solicitantul sa fie titularul autorizatiei de construire pentru casa pentru care se solicita prima de eficienta energetica sau sa detina autorizatia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietatii terenului, pentru construirea cladirii;
  -  constructia si terenul sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare in instanţa, unei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
  -  solicitantul sa aiba platite taxele, impozitele, amenzile si contributiile catre bugetul de stat si bugetele locale; in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului.
 
    „Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente - locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz”, este explicat in actul normativ.
 
    Proiectul de izolare termica a unei locuinte aflate in construire va fi eligibil daca este folosit un termosistem din materiale organic-naturale si finisaje compatibile pentru pereti/acoperis (in baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnatura). Totodata, in proiectul tehnic/dispozitia de santier va trebui sa se regaseasca o mentiune explicita cu privire la termosistem. Regulile vor fi valabile si pentru locuintele ce vor fi renovate, insa in proiectul tehnic va trebui sa fie mentionata si suprafata utila a casei.

Important !

In ceea ce priveste materialele de izolatie organic-naturale, ordinul de ministru face referire la cânepa, lâna, bumbac - denim reciclat, pluta, celuloza din materiale reciclate si alte materiale asemanatoare (agrementate tehnic).
    Componentele sistemului termoizolant cu fibre de celuloza :
 
    1. ISOCELL - Fibre de celuloza fabricatie Austria
    Acest produs consta din fibre de celuloza care sunt fabricate din hartie veche, prin concasare mecanica adaugandu-se substante ignifuge (saruri borice, acid boric), si care formeaza, prin umflare si suflare mecanica, uscata, straturi termoizolante.
    Materialul termoizolant este utilizat specific pentru destinatia si utilizarea sa, cu diferite grosimi brute (gama de grosimi de la 28 – 65 kg/m3).
Hartia veche utilizata pentru fabricarea fibrelor de celuloza trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii de calitate.
     Hartie conform Listei Europene a sortimentelor standard pentru hartie veche si carton – Sortimente de hartie veche EN 643-2-01-00.
- Izolare suflata pentru cavitati înclinate neventilate sub calafatuirea acoperisului (izolare completa capriori)
- Izolare suflata pentru acoperisuri plate cu acoperire superioara si cavitate neventilata sub calafatuirea acoperisului.
- Izolare umflata netranzitabila pentru plafoane sub mansarde nesustinute (izolatie între sau dedesubtul constructiei portante).
- Izolare suflata între longrinele constructiilor pardoselii ca izolatie, respectiv absorbire cavitate.
 
    2. CLIMA  ACTIV  -  Membrana anticondens premium
    Membrana se adapteaza in mod inteligent la temperatura ambianta si la umiditatea aerului cu care este in contact. Membrana climatica blocheaza aerul umed care ar putea patrunde in structura constructiei pe timpul iernii si permite evacuarea umiditatii eliminate din materialele structurii pe timpul verii. 
    In timpul verii, CLIMA ACTIV permite evacuarea unei cantitati de umiditate de 25 de ori mai mare decat cea care a patruns in interiorul elementului de constructie pe timp de iarna. Astfel, cu ajutorul membranei, materialele de constructie (in special lemnul) se usuca rapid si sunt mentinute in stare perfect uscata, evitandu-se deteriorarea lor de catre umiditate.
    Membrana este etansa pe timpul iernii si nu lasa aerul umed generat in interior sa treaca prin izolatie si sa condenseze pe capriori si astreala. Membrana este permeabila pe timpul verii si permite evacuarea aerului umed generat in urma uscarii lemnului de la capriori si grinzi.
 
      3. DIFUPRO  PLUS  - Membrana antivapori
    Daca pe exterior constructia trebuie protejata de influenta intemperiilor, in interior trebuie impiedicata patrunderea umiditatii din incaperi in constructie si izolatie. Stratul etans se afla intotdeauna pe asa-numita parte calda a elementelor exterioare de constructie. In timp ce in cazul constructiilor masive tencuiala interioara preia aceasta functie, in constructia lemnului de ex. sunt utilizate folii anticondens.
Date tehnice: compozitie  :    LDPE grosime,              DIN 53855                          :    0,15 mm
Valoare sd                           :   40 m                                  Rezistenta la foc                :    E
Temperatura de utilizare  :   - 20 ºC pana + 80 ºC
 
     4. AIR STOP FLEX - Banda adeziva
     Banda adeziva usor elastica pentru o lipire etansa in zone interioare si exterioare. Stratul de lipici extrem de durabil se poate utiliza pe aproape toate suprafetele. Transparent dar etans. Temperatura de prelucrare: incepând de la -5° C.
 
5. AIR STOP - Banda adeziva dura
Sistem de benzi adezive rezistente la rupere pentru o lipire etansa în interior si exterior. Stratul de lipici extrem de durabil se poate utiliza pe aproape toate suprafetele. Temperatura de prelucrare: începând de la -5° C
 
6. PLASTURE DE ETANSARE
Pentru o etansare rapida a unor orificii mai mari, cum ar fi de ex. orificiile de suflare. Temperatura de prelucrare: începând de la – 5° C
 
7. CAPSE DULGERIE
Capse dulgerie 10 -14 mm utilizate la prinderea membranei anticondens de structura lemn.
8. MANSON IZOLATIE TEVI
Pentru o inchidere etansa durabila impotriva aerului si aburului a strapungerilor necesare furtunelor flexibile in unghiurile acoperiselor cu unghi de înclinare de 45°. Produsul este extrem de durabil si flexibil.